Τρέχοντα Σεμινάρια

24
Μαρ

Αυθαίρετη Δόμηση - Ν. 4495/2017 - Σεμινάριο

3:00 ΜΜ – 6:00 ΜΜ

Στο διαδικτυακό σεμινάριο περί αυθαίρετης δόμησης-ν.4495/2017 παρουσιάζεται ο νέος νόμος 4495/2017 (μαζί με τις τροποποιήσεις συμπεριλαμβανομένης και της πιο πρόσφατης από 01/10/2020, τις σχετικές αποφάσεις και ερμηνευτικές διατάξεις) , εξηγούνται οι μεταβολές που γίνονται στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ – ν.4067/2012), οι νέοι τύποι οικοδομικών αδειών, καθώς επίσης η αναγκαιότητα και οι τρόποι έκδοσής τους.

Τέλος πραγματοποιείται εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αναφορικά με το πώς σχετίζεται με τον ν.4495/2017.

17
Νοε

Εξοικονομώ - Αυτονομώ - Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος

6:00 ΜΜ – 9:00 ΜΜ

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ -Αυτονομώ» το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προσφέρει, μεταξύ άλλων, σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης για μηχανικούς, ως ενεργειακούς επιθεωρητές, ως συμβούλους έργου και ως εργολάβους κατασκευών.

Η έγκαιρη και ολοκληρωμένη προετοιμασία του μηχανικού αποτελεί σημαντική συνιστώσα επιτυχημένης ενασχόλησης, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος το οποίο εκδηλώνουν οι πολίτες σε συνδυασμό με το περιορισμένο χρονικό διάστημα του προγράμματος.