Τρέχοντα Σεμινάρια

22
Ιουν

Σεμινάριο Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

2:00 ΜΜ – 4:00 ΜΜ

Στο Σεμινάριο για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αναλύεται η έννοια της ηλεκτρονικής ταυτότητας, η νέα ψηφιακή βάση δεδομένων για την καταχώρηση δικαιολογητικών, στοιχείων και σχεδίων για κάθε ακίνητο, παρατίθεται το νομικό πλαίσιο και παρουσιάζεται το πληροφοριακό σύστημα με την χρήση παραδειγμάτων.  

Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) ωρών και υλοποιείται σε τρεις (3) ημέρες.

Αναλυτικά:

Ημέρα 1η (3 ώρες)

Εισαγωγή στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, εξήγηση της έννοιας, του σκοπού και του τρόπου υλοποίησής της.