Τρέχοντα Σεμινάρια

31
Ιαν

Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω Φωτοβολταϊκών (Νet-Metering)

5:30 ΜΜ – 8:00 ΜΜ

Στο διαδικτυακό Σεμινάριο για την Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη Χρήση Φωτοβολταϊκών, θα γίνει παρουσίαση των Συστημάτων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη Χρήση Φωτοβολταϊκών. Θα παρουσιαστούν οι τεχνικές εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους με χρήση Ηλιακής ενέργειας κτιριακών Συστημάτων σε Ελλάδα- Ευρώπη. Θα αναλυθούν τα στάδια αδειοδότησης και υλοποίησης έργων ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) με χρήση Φωτοβολταϊκών. Τέλος, θα αναφερθεί στην Τεχνική και Χρηματοοικονομική  αξιολόγηση έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας με Χρήση Φωτοβολταϊκών.

Διάρκεια Σεμιναρίου