Τρέχοντα Σεμινάρια

20
Σεπ

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) - Ν. 4067/2012

3:00 ΜΜ – 6:00 ΜΜ

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα κύρια άρθρα του ΝΟΚ, θα γίνει περιληπτική παρουσίαση και σύγκριση με τους παλαιότερους οικοδομικούς κανονισμούς, θα παρουσιασθούν ειδικές περιπτώσεις και συχνά σφάλματα κατά την εφαρμογή του ΝΟΚ με παραδείγματα και τέλος θα γίνει αναφορά σε ειδικά θέματα της πολεοδομικής νομοθεσίας, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον ΝΟΚ.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Η διάρκεια του σεμιναρίου ανέρχεται σε 4 ημέρες και 12 ώρες στο σύνολο.

Τρίτη 20/9/2022 (15:00 - 18:00)

Τετάρτη 21/9/2022 (15:00 - 18:00)