Τρέχοντα Σεμινάρια

29
Σεπ

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών e-άδειες

4:00 ΜΜ – 7:00 ΜΜ

Το σεμινάριο πραγματεύεται τον νέο –ηλεκτρονικό- τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών όλων των ειδών (άδειες δόμησης, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, αναθεωρήσεις, ενημερώσεις αδειών δόμησης, πρόσκληση ελεγκτή δόμησης, κ.α).

Γίνεται αναφορά στο ιστορικό της νέας διαδικασίας (πότε και πως ξεκίνησε),

Παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία (νομικό πλαίσιο εφαρμογής με τις αντίστοιχες διατάξεις),

Αναλύεται ο νέος τρόπος έκδοσης σε όλα του τα στάδια (συλλογή, εκπόνηση και χρήση απαιτούμενων εγγράφων και μελετών),   

13
Ιουλ

Αυθαίρετη Δόμηση - Ν. 4495/2017 - Σεμινάριο

4:00 ΜΜ – 7:00 ΜΜ

Στο διαδικτυακό σεμινάριο περί αυθαίρετης δόμησης-ν.4495/2017 παρουσιάζεται ο νέος νόμος 4495/2017 (μαζί με τις τροποποιήσεις, τις σχετικές αποφάσεις και ερμηνευτικές διατάξεις) , εξηγούνται οι μεταβολές που γίνονται στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ – ν.4067/2012), οι νέοι τύποι οικοδομικών αδειών, καθώς επίσης η αναγκαιότητα και οι τρόποι έκδοσής τους.

Αναλύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων.