Κατάσταση
Δεν έχεις εγγραφεί
Τιμή
150,00 €
Ξεκίνα τώρα

Το μάθημα AutoCAD Masterclass αποτελείται από 8 Live Masterclasses συνολικής διάρκειας 26 ωρών. Τα Masterclasses διεξάγονται τις προκαθορισμένες ημερομηνίες και εδώ μπορείτε να βρείτε τις μαγνητοσκοπήσεις αυτών. Στα Materials θα βρείτε το αρχείο Masterclass Files_AUTOCAD με το οποίο μπορείτε να δουλεύετε προοδευτικά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων βάση του αναλυτικού πλάνου μαθήματος, όπως αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.

ΠΛΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

Masterclass 1 (διάρκεια 3 ώρες)

 • Γνωριμία
 • Παρουσίαση δομής της εκπαίδευσης (περιεχόμενα και πλάνο εκπαίδευσης)
 • Παρουσίαση εργαλείων εκπαίδευσης (βίντεο , βοηθητικά αρχεία , αρχεία ασκήσεων)
 • Παρουσίαση Ενότητας 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
 • Παρουσίαση Ενότητας 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ μέρος 1ο
 • Παραδείγματα εμπέδωσης
 • Παρουσίαση Ενότητας 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ μέρος 2ο
 • Παραδείγματα εμπέδωσης

TO DO

 • AUTOCAD 2D step-by-step: Παρακολούθηση βίντεο των Ενοτήτων 1, 2, 3
 • AUTOCAD MASTERCLASS: Ασκήσεις 2 και 3 (Masterclass Files_AUTOCAD)

Masterclass 2 (διάρκεια 3 ώρες)

 • Επίλυση άσκησης 2
 • Επίλυση άσκησης 3
 • Παρουσίαση Ενότητας 4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ μέρος 1ο
 • Παραδείγματα εμπέδωσης
 • Παρουσίαση Ενότητας 4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ μέρος 2ο
 • Παραδείγματα εμπέδωσης

TO DO

 • AUTOCAD 2D step-by-step: Παρακολούθηση βίντεο της Ενότητας 4
 • AUTOCAD MASTERCLASS: Άσκηση 4 (Masterclass Files_AUTOCAD)

Masterclass 3 (διάρκεια 3 ώρες)

 • Επίλυση άσκησης 4 μέρος 1ο
 • Επίλυση άσκησης 4 μέρος 2ο
 • Παρουσίαση Ενότητας 5. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 • Παραδείγματα εμπέδωσης

TO DO

 • AUTOCAD 2D step-by-step: Παρακολούθηση βίντεο της Ενότητας 5
 • AUTOCAD MASTERCLASS: Άσκηση 5 (Masterclass Files_AUTOCAD)

Masterclass 4 (διάρκεια 3 ώρες)

 • Επίλυση άσκησης 5
 • Παρουσίαση Ενότητας 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ LAYER
 • Παραδείγματα εμπέδωσης
 • Παρουσίαση Ενότητας 7. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
 • Παραδείγματα εμπέδωσης

TO DO

 • AUTOCAD 2D step-by-step: Παρακολούθηση βίντεο των Ενοτήτων 6, 7
 • AUTOCAD MASTERCLASS: Ασκήσεις 6 και 7 (Masterclass Files_AUTOCAD)

Masterclass 5 (διάρκεια 3 ώρες)

 • Επίλυση άσκησης 6
 • Επίλυση άσκησης 7
 • Παρουσίαση Ενότητας 8. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
 • Παραδείγματα εμπέδωσης

TO DO

 • AUTOCAD 2D step-by-step: Παρακολούθηση βίντεο της Ενότητας 8
 • AUTOCAD MASTERCLASS: Άσκηση 8 (Masterclass Files_AUTOCAD)

Masterclass 6 (διάρκεια 3 ώρες)

 • Επίλυση άσκησης 8
 • Παρουσίαση Ενότητας 9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ BLOCKS μέρος 1o
 • Παραδείγματα εμπέδωσης
 • Παρουσίαση ενότητας 9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ BLOCKS μέρος 2o
 • Παραδείγματα εμπέδωσης

TO DO

 • AUTOCAD 2D step-by-step: Παρακολούθηση βίντεο της Ενότητας 9
 • AUTOCAD MASTERCLASS: Άσκηση 9 (Masterclass Files_AUTOCAD)

 Masterclass 7 (διάρκεια 3 ώρες)

 • Επίλυση άσκησης 9 μέρος 1ο
 • Επίλυση άσκησης 9 μέρος 2ο
 • Παρουσίαση Ενότητας 10. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
 • Παραδείγματα εμπέδωσης
 • Παρουσίαση Ενότητας 11. ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • Παραδείγματα εμπέδωσης

TO DO

 • AUTOCAD 2D step-by-step: Παρακολούθηση βίντεο των Ενοτήτων 10, 11, 12
 • AUTOCAD MASTERCLASS: Άσκηση 10 (Masterclass Files_AUTOCAD)

Masterclass 8 (διάρκεια 3 ώρες)

 • Επίλυση άσκησης 10
 • Επαναληπτικές ασκήσεις
 • Επίλυση αποριών

Course Content