Αντιμετώπιση Αυθαιρέτων Κατασκευών- Εφαρμογές

Έναρξη Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 Περιγραφή σεμιναρίου Σε ποιους απευθύνεται Στόχοι Περιεχόμενα Εισηγήτρια Περιγραφή σεμιναρίου Στο online Σεμινάριο Αντιμετώπιση αυθαιρέτων κατασκευών/ χρήσεων- Νομοθετικό πλαίσιο – Παραδείγματα εφαρμογής προσδιορισμού και καταγραφής αυθαιρέτων θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα παρακάτω : Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Διαδικασία προσδιορισμού αυθαιρέτων […]

Project Management Τεχνικών Έργων

Έναρξη Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 Περιγραφή σεμιναρίου Σε ποιους απευθύνεται Στόχοι Περιεχόμενα Εισηγητής Περιγραφή σεμιναρίου Το online σεμινάριο για την διαχείριση τεχνικών έργων αναπτύσσεται γύρω από 2 κεντρικούς άξονες: Απόκτηση των βασικών αρχών της διαχείρισης έργων. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες για την έννοια του έργου, […]

Ζητήματα Πολεοδομικής Νομοθεσίας: Εκτός Σχεδίου Δόμηση, Οικισμούς κάτω των 2000 κατ., Κτιριοδομικός Κανονισμός & Θέσεις Στάθμευσης

Οι εγγραφές έχουν κλείσει! Περιγραφή σεμιναρίου Σε ποιους απευθύνεται Στόχοι Περιεχόμενα Εισηγήτρια Περιγραφή σεμιναρίου Το online Σεμινάριο Ζητήματα Πολεοδομικής Νομοθεσίας αναφέρεται σε Ειδικά Θέματα της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα την Εκτός Σχεδίου Δόμηση,  τη Δόμηση σε Οικισμούς κάτω των 2000 κατ. (χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο), τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και τις Θέσεις Στάθμευσης. Στο σεμινάριο […]

Πυρασφάλεια και Σύνταξη μελετών Πυροπροστασίας

Έναρξη Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 Περιγραφή σεμιναρίου Σε ποιους απευθύνεται Στόχοι Περιεχόμενα Εισηγητής Περιγραφή σεμιναρίου Στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο Πυρασφάλεια και σύνταξη μελετών πυροπροστασίας, θα παρουσιαστεί και θα εξηγηθεί η νομοθεσία της πυρασφάλειας σύμφωνα με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις (3η-6η-8η-12η-14η-15η-16η-17η-18η-19η) 41/2018 και το Προεδρικό Διάταγμα […]

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) – Ν. 4067/2012

  Οι εγγραφές έχουν κλείσει Περιγραφή σεμιναρίου Σε ποιους απευθύνεται Στόχοι Περιεχόμενα Εισηγήτρια Περιγραφή σεμιναρίου Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα κύρια άρθρα του ΝΟΚ, θα γίνει περιληπτική παρουσίαση και σύγκριση με τους παλαιότερους οικοδομικούς κανονισμούς, θα παρουσιασθούν ειδικές περιπτώσεις και συχνά σφάλματα […]

Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας ΚΥΕ

  Οι εγγραφές έχουν κλείσει Περιγραφή σεμιναρίου Σε ποιους απευθύνεται Στόχοι Περιεχόμενα Εισηγητές Περιγραφή σεμιναρίου Στο σεμινάριο Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ορίζεται η έννοια του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, παρατίθενται και εξηγούνται οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία αδειοδότησης τους. Αναφέρονται το ιστορικό […]

Αυθαίρετη Δόμηση – Ν. 4495/2017 

Οι εγγραφές έχουν κλείσει Περιγραφή σεμιναρίου Σε ποιους απευθύνεται Στόχοι Περιεχόμενα Εισηγητής Περιγραφή σεμιναρίου  Στο διαδικτυακό σεμινάριο περί αυθαίρετης δόμησης-ν.4495/2017 παρουσιάζεται ο νέος νόμος 4495/2017 (μαζί με τις τροποποιήσεις συμπεριλαμβανομένης και της πιο πρόσφατης από 01/10/2020, τις σχετικές αποφάσεις και ερμηνευτικές διατάξεις) , εξηγούνται οι […]

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών e-άδειες

Έναρξη Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 Περιγραφή σεμιναρίου Σε ποιους απευθύνεται Στόχοι Περιεχόμενα Εισηγητής Περιγραφή σεμιναρίου Το σεμινάριο πραγματεύεται τον νέο ηλεκτρονικό- τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών όλων των ειδών (άδειες δόμησης, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, αναθεωρήσεις, ενημερώσεις αδειών δόμησης, πρόσκληση ελεγκτή δόμησης, κ.α). Γίνεται αναφορά στο […]

Μελέτη και Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (Μέχρι 500 mbar)

Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί Περιγραφή σεμιναρίου Σε ποιους απευθύνεται Στόχοι Περιεχόμενα Εισηγητής Περιγραφή σεμιναρίου Το διαδικτυακό Σεμινάριο Μελέτη και Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, παρουσιάζει και αναλύει τις εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως 500mbar από Νομικής, Τεχνικής, Ασφαλείας και Οικονομικής πλευράς.  Διάρκεια Σεμιναρίου Η διάρκεια […]

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Οι εγγραφές έχουν κλείσει Περιγραφή σεμιναρίου Σε ποιους απευθύνεται Στόχοι Περιεχόμενα Εισηγητής Περιγραφή σεμιναρίου Στο Σεμινάριο για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, θα αναλυθεί η έννοια της ηλεκτρονικής ταυτότητας, η νέα ψηφιακή βάση δεδομένων για την καταχώρηση δικαιολογητικών, στοιχείων και σχεδίων για κάθε ακίνητο, θα παραταθεί […]