Αφού εγκαταστήσετε το ΖΟΟΜ, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, ο σύνδεσμος είναι ο ίδιος για όλες τις μέρες: https://us02web.zoom.us/j/81245845667