Σεμινάρια

20
Νοε

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - Κέλυφος & Η/Μ Webinar

2:00 ΜΜ – 5:00 ΜΜ

Το σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - Κέλυφος & Η/Μ έχει σαν στόχο να γίνει μία αναφορά στα βασικά σημεία της ΤΟΤΕΕ 20701-1 σχετικά με την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα, θα καλυφθεί το κομμάτι του κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του κτιρίου και θα παρατεθούν παραδείγματα εφαρμογής του τρόπου υπολογισμού τους. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα έχουν επίσης την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους για ειδικές περιπτώσεις που έχουν συναντήσει σε μία ενεργειακή επιθεώρηση.

Σελίδες