Σεμινάρια

29
Νοε

Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω Φωτοβολταϊκών (Νet-Metering)

5:30 ΜΜ – 8:00 ΜΜ

Στο διαδικτυακό Σεμινάριο για την Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη Χρήση Φωτοβολταϊκών, θα γίνει παρουσίαση των Συστημάτων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη Χρήση Φωτοβολταϊκών. Θα παρουσιαστούν οι τεχνικές εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους με χρήση Ηλιακής ενέργειας κτιριακών Συστημάτων σε Ελλάδα- Ευρώπη. Θα αναλυθούν τα στάδια αδειοδότησης και υλοποίησης έργων ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) με χρήση Φωτοβολταϊκών. Τέλος, θα αναφερθεί στην Τεχνική και Χρηματοοικονομική  αξιολόγηση έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας με Χρήση Φωτοβολταϊκών.

Διάρκεια Σεμιναρίου

20
Σεπ

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) - Ν. 4067/2012

3:00 ΜΜ – 6:00 ΜΜ

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα κύρια άρθρα του ΝΟΚ, θα γίνει περιληπτική παρουσίαση και σύγκριση με τους παλαιότερους οικοδομικούς κανονισμούς, θα παρουσιασθούν ειδικές περιπτώσεις και συχνά σφάλματα κατά την εφαρμογή του ΝΟΚ με παραδείγματα και τέλος θα γίνει αναφορά σε ειδικά θέματα της πολεοδομικής νομοθεσίας, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τον ΝΟΚ.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Η διάρκεια του σεμιναρίου ανέρχεται σε 4 ημέρες και 12 ώρες στο σύνολο.

Τρίτη 20/9/2022 (15:00 - 18:00)

Τετάρτη 21/9/2022 (15:00 - 18:00)

07
Ιουν

Πυρασφάλεια και Σύνταξη μελετών Πυροπροστασίας

2:00 ΜΜ – 5:00 ΜΜ

Στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο Πυρασφάλεια και σύνταξη μελετών πυροπροστασίας, θα παρουσιαστεί και θα εξηγηθεί η νομοθεσία της πυρασφάλειας σύμφωνα με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις (3η-6η-8η-12η-14η-15η-16η-17η-18η-19η)

05
Οκτ

Σεμινάριο Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

2:00 ΜΜ – 4:00 ΜΜ

Στο Σεμινάριο για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αναλύεται η έννοια της ηλεκτρονικής ταυτότητας, η νέα ψηφιακή βάση δεδομένων για την καταχώρηση δικαιολογητικών, στοιχείων και σχεδίων για κάθε ακίνητο, παρατίθεται το νομικό πλαίσιο και παρουσιάζεται το πληροφοριακό σύστημα με την χρήση παραδειγμάτων.  

Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) ωρών και υλοποιείται σε τρεις (3) ημέρες.

Αναλυτικά:

Ημέρα 1η (3 ώρες)

Εισαγωγή στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, εξήγηση της έννοιας, του σκοπού και του τρόπου υλοποίησής της.

03
Νοε

Σεμινάριο Μελέτη και Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (Μέχρι 500 mbar)

3:00 ΜΜ – 6:00 ΜΜ

Το διαδικτυακό Σεμινάριο Μελέτη και Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, παρουσιάζει και αναλύει τις εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως 500mbar από Νομικής, Τεχνικής, Ασφαλείας και Οικονομικής πλευράς. 

 

Ημέρα 1η

Τεχνολογία του φυσικού αερίου

25
Οκτ

Σεμινάριο Ψύξη - Κλιματισμός

4:00 ΜΜ – 7:00 ΜΜ

Το διαδικτυακό Σεμινάριο Ψύξη-Κλιματισμός έχει ως σκοπό να εξηγήσει την αρχή λειτουργίας των συσκευών ψύξης και κλιματισμού, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις λειτουργίας των συσκευών αυτών που θα τους βοηθήσουν στη κατανόηση πιθανών προβλημάτων, αλλά και στην ορθή λήψη αποφάσεων σε θέματα συντήρησης.

03
Ιουν

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας: Τα κρίσιμα εργαλεία

4:00 ΜΜ – 7:00 ΜΜ

Το online σεμινάριο αναφέρεται στις κρίσιμες πρακτικές μεθόδους, διαδικασίες, εργαλεία και γνώσεις σχετικά με την διαχείριση των ακινήτων. Εργαλεία πλήρως απαραίτητα για τη δημιουργία της βέλτιστης αξίας και αξιοποίησης από την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας κάθε ιδιώτη επιχείρησης ή οργανισμού. Ειδικότερα παρουσιάζονται θέματα ακινήτων όπως ανάλυσης και έρευνας αγοράς, φορολογίας, εκτίμησης, διαπραγμάτευσης, διαχείρισης, ανακαίνισης, τεχνικών θεμάτων ακινήτων, ενεργειακής αναβάθμισης, χρηματοδότησης, διαμεσολάβησης και επένδυσης ακινήτων.

01
Σεπ

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών e-άδειες

2:00 ΜΜ – 4:00 ΜΜ

Το σεμινάριο πραγματεύεται τον νέο –ηλεκτρονικό- τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών όλων των ειδών (άδειες δόμησης, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, αναθεωρήσεις, ενημερώσεις αδειών δόμησης, πρόσκληση ελεγκτή δόμησης, κ.α).

Γίνεται αναφορά στο ιστορικό της νέας διαδικασίας (πότε και πως ξεκίνησε),

Παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία (νομικό πλαίσιο εφαρμογής με τις αντίστοιχες διατάξεις),

Αναλύεται ο νέος τρόπος έκδοσης σε όλα του τα στάδια (συλλογή, εκπόνηση και χρήση απαιτούμενων εγγράφων και μελετών),   

30
Σεπ

Εισαγωγή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε τεχνολογίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

3:00 ΜΜ – 6:00 ΜΜ

Το online σεμνάριο "Εισαγωγή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε τεχνολογίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την εκπαίδευση των υπαλλήλων ή των πελατών τους" διεξάγεται από την εταιρεία Mathemagenesis σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ (Συνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας) και έχει ως σκοπό να παρουσιάσει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις τρόπους που μπορούν να εντάξουν τεχνολογίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.

08
Απρ

Βιώσιμες Ανακαινίσεις κτιρίων

6:00 ΜΜ – 9:00 ΜΜ

Οι ανακαινίσεις κτιρίων αποτελούν σήμερα τον δυναμικότερο κλάδο της οικοδομικής δραστηριότητας στην χώρα μας. Το γεγονός αυτό αναμένεται να συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας για ανέγερση νέων κατοικιών, της παλαιότητας του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, της έντονης διείσδυσης των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων στην αγορά (AirBnB) καθώς και του έντονου ενδιαφέροντος για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Σελίδες