Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Στο σεμινάριο Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ορίζεται η έννοια του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, παρατίθενται και εξηγούνται οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία αδειοδότησης τους.

Αναφέρονται το ιστορικό των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε), επίσης οι ορισμοί και οι κατηγορίες, παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία (νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, πυροσβεστικές διατάξεις, λοιπές ερμηνευτικές διατάξεις), αναλύονται οι απαιτήσεις για την λειτουργία τους, καθώς και οι τρόποι απόκτησης της σχετικής άδειας.

Επίσης δεικνύεται η εφαρμογή της ισχύουσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (πληροφοριακό σύστημα Τaxis).

Τέλος εξηγείται η διαδικασία ελέγχου λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) από τους αρμόδιους φορείς.

 • Την 1η ημέρα γίνεται σύντομη αναφορά στο ιστορικό των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε), καθορίζεται η έννοια του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε), διαχωρίζονται οι επί μέρους κατηγορίες, παρουσιάζεται η κείμενη νομοθεσία (νόμοι, κανονισμοί, λοιπές διατάξεις) και πραγματοποιείται εισαγωγή στις προϋποθέσεις λειτουργίας και την διαδικασία αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε).
 • Την 2η ημέρα αναλύονται σε βάθος οι προϋποθέσεις λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και μελέτες, οι αναγκαίες ενέργειες και η διαδικασία απόκτησης άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε). Εξηγείται το ισχύον καθεστώς για τα υφιστάμενα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και το πώς πραγματοποιούνται αλλαγές ή ανανεώσεις σε υπάρχουσες άδειες. Επίσης παρουσιάζονται οι τρόποι διενέργειας ελέγχων λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς.
 • Την 3η ημέρα παρουσιάζεται η ηλεκτρονική –πλέον- διαδικασία αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Taxis και δίδονται σχετικά παραδείγματα.

Το σεμινάριο Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος απευθύνεται σε:

 • Μηχανικούς που θέλουν:
 • να ενημερωθούν σε βάθος σχετικά με την λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
 • να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους στον τομέα έκδοσης των σχετικών αδειών.
 • να ανταπεξέρχονται στις τροποποιήσεις και ανανεώσεις αδειών λειτουργίας υφιστάμενων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε).
 • Επαγγελματικούς κλάδους που συνεργάζονται με Μηχανικούς (π.χ νομικούς) και επιθυμούν να είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο τομέα.
 • Ιδιώτες – επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και να τροποποιήσουν / ανανεώσουν υφιστάμενες άδειες λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε).
 • Αποφοίτους – τελειόφοιτους ανωτάτων Πολυτεχνικών σχολών.

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα:

 1. Έχουν κατανοήσει την σημασία του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε),
 2. Γνωρίζουν τις κατηγορίες των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε).
 3. Έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις των σχετικών νόμων / διατάξεων,
 4. Γνωρίζουν τις προϋποθέσεις για την λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε).
 5. Δύνανται να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αδειοδότηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε),
 6. Μπορούν να συντάξουν και να εκπονήσουν τις απαιτούμενες μελέτες (αφορά τον κλάδο των Μηχανικών) για την λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε).
 7. Μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά νέες άδειες λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε).
 8. Μπορούν να τροποποιήσουν ή ανανεώσουν άδειες λειτουργίας υφιστάμενων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε).

1η ημέρα σεμιναρίου Τετάρτη 20/07/2022) - (14:00 - 17:00):

Σε αυτήν αναφέρονται και εξηγούνται:

 • Σύντομο ιστορικό Κ.Υ.Ε,
 • Ορισμοί
 • Κατηγορίες Κ.Υ.Ε,
 • Εισαγωγή σε προϋποθέσεις λειτουργίας,
 • Εισαγωγή σε διαδικασία αδειοδότησης.

2η ημέρα σεμιναρίου Πέμπτη (21/07/2022) - (14:00 - 17:00):

Σε αυτήν παρουσιάζονται και αναλύονται:

 • Προϋποθέσεις λειτουργίας Κ.Υ.Ε,
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά / μελέτες,
 • Τρόποι αδειοδότησης,
 • Τροποποιήσεις – ανανεώσεις παλαιών αδειών,
 • Διαδικασία ελέγχων

3η ημέρα σεμιναρίου Παρασκευή (22/07/2022) - (14:00 - 17:00):

 • Αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας και η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Taxis,
 • Δίδονται εκτενή παραδείγματα.
Book your seat
20
Ιουλ
120 €

Online

20 Ιούλιος, 2021, Τρίτη
Start Time
14:07
Finish Time
17:07