Αφού εγκαταστήσετε το ΖΟΟΜ, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, ο σύνδεσμος είναι ο ίδιος για όλες τις μέρες: