Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών e-άδειες

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών e-άδειες - Σεμινάριο

Το σεμινάριο πραγματεύεται τον νέο –ηλεκτρονικό- τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών όλων των ειδών (άδειες δόμησης, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, αναθεωρήσεις, ενημερώσεις αδειών δόμησης, πρόσκληση ελεγκτή δόμησης, κ.α).

Γίνεται αναφορά στο ιστορικό της νέας διαδικασίας (πότε και πως ξεκίνησε),

Παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία (νομικό πλαίσιο εφαρμογής με τις αντίστοιχες διατάξεις),

Αναλύεται ο νέος τρόπος έκδοσης σε όλα του τα στάδια (συλλογή, εκπόνηση και χρήση απαιτούμενων εγγράφων και μελετών),   

Τέλος παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος βήμα - βήμα και με χρήση παραδειγμάτων από το αρχικό στάδιο (έναρξη - εισαγωγή δεδομένων) μέχρι το τελικό (ολοκλήρωση και έκδοση οικοδομικής άδειας).

 

Διάρκεια Σεμιναρίου

Η διάρκεια του σεμιναρίου ανέρχεται σε 3 ημέρες και 8 ώρες στο σύνολο.

Τρίτη 28/9/2021 (15:00 - 18:00)

Τετάρτη 29/9/2021 (15:00 - 18:00)

Πέμπτη 30/9/2021 (15:00 - 17:00)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Mathemagenesis στο 2310 466 851 ή στο e-mail: info@mathemagenesis.com.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Σπυρίδων Θύμης έχει Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πολυτεχνείου Πατρών. Από το 2004 εργάζεται ως Ελεύθερος Επαγγελματίας σε αντικείμενα (Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών, Επιβλέψεις – αυτεπιστασίες οικοδομικών έργων, αυθαίρετες κατασκευές, ενεργειακές επιθεωρήσεις, πραγματογνωμοσύνες, κ.λ.π). Από το 1997 έως το 2004 έχει διατελέσει στέλεχος σε μεγάλες τεχνικές εταιρείες.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, του Σώματος Πραγματογνωμόνων του Υ.ΠΕ.Κ.Α.

Σε επαγγελματίες μηχανικούς όλων των εμπλεκόμενων με οικοδομικά έργα κατευθύνσεων (Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς).

Επίσης σε τελειόφοιτους των ως άνω σχολών.

  • Η αρχική επαφή και θεωρητική κατανόηση εκ μέρους των συμμετεχόντων του νέου τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών όλων των ειδών- ηλεκτρονικά.
  • Η δυνατότητα χρήσης του σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος σε όλα τα στάδια με στόχο την (ηλεκτρονική) έκδοση οικοδομικών αδειών σε επίπεδο επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών:

  • Σύντομο ιστορικό,
  • Νομικό πλαίσιο,
  • Διαδικασία (ηλεκτρονική και μη),
  • Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος,
  • Έλεγχοι – τελική έκδοση οικοδομικής άδειας.
Book your seat
28
Σεπ
120 €

Online

28 Σεπτέμβριος, 2021, Τρίτη
Start Time
15:09
Finish Time
18:09