Βιώσιμες Ανακαινίσεις κτιρίων

Βιώσιμες Ανακαινίσεις Κτιρίων

Οι ανακαινίσεις κτιρίων αποτελούν σήμερα τον δυναμικότερο κλάδο της οικοδομικής δραστηριότητας στην χώρα μας. Το γεγονός αυτό αναμένεται να συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας για ανέγερση νέων κατοικιών, της παλαιότητας του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, της έντονης διείσδυσης των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων στην αγορά (AirBnB) καθώς και του έντονου ενδιαφέροντος για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Η ανακαίνιση ενός κτιρίου (ή τμήματος του) αποτελεί μια σύνθετη διεργασία στην οποία αλληλεπιδρούν οι επιθυμίες του ιδιοκτήτη, τεχνίτες διάφορων ειδικοτήτων , μηχανικοί και σύμβουλοι, με το τελικό αποτέλεσμα να μην είναι πάντα το επιθυμητό. Αναγνωρίζοντας την σημασία των ανακαινίσεων τώρα και στο μέλλον, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει τον θεσμό του συμβούλου βιώσιμης ανακαίνισης προκειμένου να διασφαλίσουν την ικανοποίηση του ιδιοκτήτη, την κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών των χρηστών, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη του οικοδομικού κλάδου.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι αρχές της βιώσιμης ανακαίνισης και θα επιχειρηθεί να δοθούν στους συμμετέχοντες όλες εκείνες οι θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες, σε επικοινωνιακό, οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των ανακαινίσεων που αναλαμβάνουν.  Μέσω παραδειγμάτων θα παρουσιαστούν συνήθεις λανθασμένες κατασκευαστικές πρακτικές, θα συσχετιστούν με αρχές της δομικής φυσικής και θα προταθούν βέλτιστες λύσεις αντιμετώπισης τους. Παράλληλα με αφορμή και την διαρκή διείσδυση των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων στην αγορά, θα εξεταστούν η ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών αλλά και η οικονομική αποδοτικότητα των ανακαινίσεων.

Απώτερος σκοπός του σεμιναρίου να είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα των ανακαινίσεων και να βελτιώσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέσω της ποιότητας της εργασίας τους.

 

Που και πότε

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί Online μέσα από την Πλατφόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευσης της εταιρείας Mathemagenesis στις 8, 9 & 10 Απριλίου του 2019, (18:00-21:00) κάθε μέρα.

Σε κάθε περίπτωση δίνεται πρόσβαση και στη μαγνητοσκόπηση!

 

Εισηγητής

Ο Χρήστος Κώνστας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός – Μετρολόγος, απόφοιτος του πολυτεχνείου του Ilmenau της Γερμανίας. Εργάστηκε για μια δεκαετία στο ερευνητικό κέντρο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.  Από το 2010 επιμορφώνει Μηχανικούς σε σύγχρονα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια και τη βιομηχανία, τόσο ως εισηγητής σεμιναρίων εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών όσο και ως επιστημονικός συνεργάτης σε εξειδικευμένα ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα.

Ως μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας συμμετέχει στην ειδική επιστημονική επιτροπή θεμάτων «υποδομών ποιότητας» καθώς και σε τεχνικές επιτροπές του ΕΛΟΤ. Είναι μέλος του μητρώου εμπειρογνωμόνων εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ., επιθεωρητής ποιότητας, πιστοποιημένος εκπαιδευτής σχεδιαστών κτηρίων nZEB, πιστοποιημένος σύμβουλος βιώσιμης ανακαίνισης και κατασκευής, καθώς και ενεργειακός επιθεωρητής. 

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε:

Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τον τομέα των ανακαινίσεων κτιρίων ως μελετητές ή σύμβουλοι.

Κατασκευαστές που συμμετέχουν σε ανακαινίσεις κτιρίων

Μηχανικούς – κατασκευαστές που ασχολούνται με τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (AirBnB)

Στόχοι του παρόντος σεμιναρίου είναι:

Η κατανόηση των αρχών της βιώσιμης ανακαίνισης

Η βελτίωση των επικοινωνιακών και πρακτικών δεξιοτήτων

Ο βέλτιστος σχεδιασμός μιας ανακαίνισης

Η περιβαλλοντική διάσταση μιας ανακαίνισης

Θεματολογία του Σεμιναρίου:

  1. Ο κλάδος των ανακαινίσεων κτιρίων σήμερα και στο μέλλον
  2. Αρχές βιωσιμότητας – βιώσιμης ανακαίνισης
  3. Βασικές αρχές επικοινωνίας με πελάτες και τεχνίτες
  4. Συνήθη προβλήματα μιας ανακαίνισης
  5. Δομική φυσική – θερμομόνωση – υγρασία
  6. Παραδείγματα κατασκευαστικών πρακτικών
  7. Περιβαλλοντική διάσταση μιας ανακαίνισης
  8. Οικονομική διάσταση μιας ανακαίνισης
  9. Παραδείγματα - συζήτηση
Book your seat
08
Απρ
90 €

Online

08 Απρίλιος, 2019, Δευτέρα
Start Time
18:04
Finish Time
21:04