Σεμινάριο Ψύξη - Κλιματισμός

Το διαδικτυακό Σεμινάριο Ψύξη-Κλιματισμός έχει ως σκοπό να εξηγήσει την αρχή λειτουργίας των συσκευών ψύξης και κλιματισμού, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις λειτουργίας των συσκευών αυτών που θα τους βοηθήσουν στη κατανόηση πιθανών προβλημάτων, αλλά και στην ορθή λήψη αποφάσεων σε θέματα συντήρησης.

Ημέρα 1η
•    Εισαγωγή, σκοπός του σεμιναρίου
•    Ψυκτικός κύκλος με μηχανική συμπίεση ατμών 
(Αρχή λειτουργίας, από τι εξαρτήματα αποτελείται)
•    Διάγραμμα P-H 
(Αποτύπωση ψυκτικού κύκλου σε διάγραμμα πίεσης-ενθαλπίας, μεταβολές θερμοδυναμικών συστημάτων)
•    Ψυκτικός κύκλος με υπερθέρμανση και υπόψυξη 
(Εξήγηση και αποτύπωση σε διάγραμμα πίεσης-ενθαλπίας των όρων υπερθέρμανση και υπόψυξη)
•    Λειτουργία τετράοδης βαλβίδας 
(Τι είναι, πως λειτουργεί, που χρειάζεται)
•    Εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται ένα ψυκτικό κύκλωμα (Ονομαστική παρουσίαση εξαρτημάτων π.χ συμπιεστές, εξατμιστές κλπ.)
•    Παρουσίαση παραδειγμάτων: Οικιακό ψυγείο, split unit
 ( Πως λειτουργούν, εντοπισμός εξαρτημάτων)

Ημέρα 2η
•    Εισαγωγή στον κλιματισμό
 (Τι εννοούμε με την έννοια κλιματισμό, που χρησιμεύει)
•    Ψυχρομετρία
 (Τι είναι, που χρησιμεύει)
•    Ψυχρομετρικός χάρτης
 (Ανάλυση χάρτη, τι μας δείχνει ο χάρτης)
•    Μεταβολές κατάστασης αέρα 
(Αποτύπωση στο ψυχρομετρικό χάρτη : αισθητή και λανθάνουσα θερμότητα, αισθητή θέρμανση, αισθητή ψύξη)
•    Συστήματα κλιματισμού – Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
 (Τι συστήματα υπάρχουν, Πως λειτουργούν οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, από τι αποτελούνται;)
•    Συζήτηση και χρόνος για ερωτήσεις
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Mathemagenesis στο 2310 466 851 ή στο e-mail: info@mathemagenesis.com.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Ανδρέας Λυριτζής είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (ΕΜΠ). Πρώην εργαστηριακός συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στο εργαστήριο Τεχνολογίας Ψύξης – Κλιματισμού του τμήματος εκπαιδευτικών Μηχανολόγων μηχανικών. Έχει πιστοποίηση επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του κέντρου επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του ΕΚΠΑ. Διαθέτει άνω των 10 ετών πρακτική εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας και μέχρι σήμερα είναι τεχνικός προϊστάμενος υποστηρικτικών συστημάτων εργοστασίου (facilities/utilities supervisor)

Το σεμινάριο απευθύνεται :

 • Σε φοιτητές και απόφοιτους Μηχανολόγους Μηχανικούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε στελέχη και τεχνικούς που ασχολούνται με το αντικείμενο της ψύξης και του κλιματισμού.
 • Σε επαγγελματικούς κλάδους που συνεργάζονται με Μηχανικούς και επιθυμούν να είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο τομέα.

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα:

 1. Έχουν κατανοήσει την αρχή λειτουργίας του ψυκτικού κύκλου,
 2. Έχουν καταλάβει πως αναλύεται ο ψυκτικός κύκλος σε διάγραμμα P-H,
 3. Έχουν κατανοήσει τι είναι υπερθέρμανση και τι υπόψυξη,
 4. Έχουν κατανοήσει τι είναι η τετράοδη βαλβίδα και ποια η χρήση της,
 5. Έχουν γνωρίσει από τι εξαρτήματα αποτελείται μια ψυκτική διάταξη,
 6. Έχουν αποκτήσει γνώσεις για το πώς λειτουργούν τα οικιακά ψυγεία και τα split unit,
 7. Έχουν κατανοήσει τι είναι ο κλιματισμός, η ψυχρομετρία και ο ψυχρομετρικός χάρτης,
 8. Έχουν αντιληφθεί πώς λειτουργούν τα fan coil και οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες,
 9. Έχουν αποκτήσει γνώσεις για τη δυνατότητα επίλυσης πιθανών βλαβών στα παραπάνω συστήματα

Διάλεξη 1η: Δευτέρα (25/10/2021)

•    Εισαγωγή, σκοπός του σεμιναρίου

•    Ψυκτικός κύκλος με μηχανική συμπίεση ατμών  (Αρχή λειτουργίας, από τι εξαρτήματα αποτελείται)

•    Διάγραμμα P-H  (Αποτύπωση ψυκτικού κύκλου σε διάγραμμα πίεσης-ενθαλπίας, μεταβολές θερμοδυναμικών συστημάτων)

•    Ψυκτικός κύκλος με υπερθέρμανση και υπόψυξη  (Εξήγηση και αποτύπωση σε διάγραμμα πίεσης-ενθαλπίας των όρων υπερθέρμανση και υπόψυξη)

•    Λειτουργία τετράοδης βαλβίδας  (Τι είναι, πως λειτουργεί, που χρειάζεται)

•    Εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται ένα ψυκτικό κύκλωμα (Ονομαστική παρουσίαση εξαρτημάτων π.χ συμπιεστές, εξατμιστές κλπ.)

•    Παρουσίαση παραδειγμάτων: Οικιακό ψυγείο, split unit  

( Πως λειτουργούν, εντοπισμός εξαρτημάτων)

 

Διάλεξη 2η: Τρίτη 26/10/2021

•    Εισαγωγή στον κλιματισμό  (Τι εννοούμε με την έννοια κλιματισμό, που χρησιμεύει)

•    Ψυχρομετρία  (Τι είναι, που χρησιμεύει)

•    Ψυχρομετρικός χάρτης  (Ανάλυση χάρτη, τι μας δείχνει ο χάρτης)

•    Μεταβολές κατάστασης αέρα  (Αποτύπωση στο ψυχρομετρικό χάρτη : αισθητή και λανθάνουσα θερμότητα, αισθητή θέρμανση, αισθητή ψύξη)

•    Συστήματα κλιματισμού – Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες  (Τι συστήματα υπάρχουν, Πως λειτουργούν οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, από τι αποτελούνται;)

•    Συζήτηση και χρόνος για ερωτήσεις

Book your seat
25
Οκτ
90 €

Online

25 Οκτώβριος, 2021, Δευτέρα
Start Time
16:10
Finish Time
19:10