Σεμινάριο Μελέτη και Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (Μέχρι 500 mbar)

Σεμινάριο Φυσικού Αερίου

Το διαδικτυακό Σεμινάριο Μελέτη και Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, παρουσιάζει και αναλύει τις εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως 500mbar από Νομικής, Τεχνικής, Ασφαλείας και Οικονομικής πλευράς. 

 

Ημέρα 1η

Τεχνολογία του φυσικού αερίου

 •  Ορισμός φυσικού αερίου και οι φυσικές ιδιότητες του
 • Εφαρμογές και χρήσή του Φ.Α
 • Τεχνολογία κατασκευής δικτύων 
 • Εθνικό σύστημα μεταφοράς Φ.Α.της Ελλάδας
 • Τα πλεονεκτήματα του Φ.Α. σε σχέση με τα ανταγωνιστικά καύσιμα
 • Συσκευές Φ.Α.

Ημέρα 2η

Ανάλυση Κανονισμού ΦΕΚ 976Β-28.03.2012

 • Ιστορική αναδρομή στην Νομοθεσία για το Φ.Α. έως και σήμερα
 • Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση συσκευών του Φ.Α.
 • Αεραγωγοί και Καπναγωγοί
 • Προδιαγραφές υλικών δικτύων
 • Προδιαγραφές εξαρτημάτων δικτύων 
 • Τρόπος σύνδεσης αγωγών
 • Υπεδάφια τμήματα δικτύων
 • Δοκιμή Στεγανότητας 

Ημέρα 3η

Ανάλυση Κανονισμού ΦΕΚ 976Β-28.03.2012 και παραδείγματα εσωτερικών εγκαταστάσεων 

 • Προδιαγραφές αερισμού χώρων εγκατάστασης συσκευών Φ.Α.
 • Μέτρα ασφαλέιας
 • Ανίχνευση διαρροής
 • Κόμβιο Έκτακτου Ανάγκης
 • Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων λεβητοστασίων 
 • Ενέργειες αποκατάστασης βλάβης σε δίκτυα
 • Μέτρα που λαμβάνονται σε διαφυγή αερίου
 • Ενημέρωση καταναλωτή-πελάτη

Ημέρα 4η

Παραδείγματα εγκατάστασης επιτοίχιου λέβητα 

 • Αυτοψία, συλλογή στοιχείων και δεδομένων σε διαμέρισμα πολυκατοικίας
 • Διαστασιολόγηση δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης για αυτόνομο διαμέρισμα
 • Υπολογιστικό τεύχος
 • Τεχνική περιγραφή
 • Σχέδια και κατόψεις

Ημέρα 5η

Παράδειγμα εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης 

 • Αυτοψία, συλλογή στοιχείων και δεδομένων σε λεβητοστάσιο
 • Διαστασιολόγηση δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης σε λεβητοστάσιο
 • Υπολογιστικό τεύχος
 • Τεχνική περιγραφή
 • Σχέδια και κατόψεις
 • Αναλυτικός Υπολογισμός καπνοδόχου

Ημέρα 6η

Παράδειγμα επαγγελματικής εφαρμογής

 • Αυτοψία, συλλογή στοιχείων και δεδομένων σε επαγγελματικό χώρο 
 • Υπολογιστικό τεύχος
 • Τεχνική περιγραφή
 • Ηλεκτρονική ανάρτηση μελετών προς έλεγχο 
 • Στατιστική επεξεργασία παραγόντων αστοχίας μελετών 
 • Φωτογραφίες έργων Φ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Mathemagenesis στο 2310 466 851 ή στο e-mail: info@mathemagenesis.com.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Παναγόπουλος Δημήτριος είναι πτυχιόυχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της Επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών έργων, στην Μελέτη, Επίβλεψη, Εγκατάσταση και Προώθηση συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης- Κλιματισμού. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής σεμιναρίων πάνω σε θέματα: Εγκατάστασης Φ.Α, Πληροφορικής, Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογικού και Μηχανολογικού περιεχομένου και Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Τέλος, είναι μέλος του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών 

Το σεμινάριο απευθύνεται :

 • Σε φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών.
 • Σε όλες τις ειδικότητες Μηχανικών που ασχολούνται ή θελούν να ξεκινήσουν την ενασχόληση τους με τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. 

 

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Εκπόνησης μελετών εσωτερικών εγκαταστάσεων Φ.Α.

2.Επίβλεψης κατασκευών εσωτερικών εγκαταστάσεων Φ.Α.

3.Κατασκευής δικτύων εσωτερικών εγκαταστλασεων Φ.Α.

4.Τεχνική ανάλυση δικτύου Φ.Α.

5.Προδιαγραφές ασφαλείας εσωτερικής εγκατάστασης Φ.Α 

6.Αξιολόγησης απαραίτητων εργασιών Φ.Α.

7.Σύνταξης τεχνικοοικονομικής προσφοράς

Διάλεξη 1η: Πέμπτη 3/11/2022

Τεχνολογία του φυσικού αερίου

 •  Ορισμός φυσικού αερίου και οι φυσικές ιδιότητες του
 • Εφαρμογές και χρήσή του Φ.Α
 • Τεχνολογία κατασκευής δικτύων 
 • Εθνικό σύστημα μεταφοράς Φ.Α.της Ελλάδας
 • Τα πλεονεκτήματα του Φ.Α. σε σχέση με τα ανταγωνιστικά καύσιμα
 • Συσκευές Φ.Α.

Διάλεξη 2η: Παρασκευή 4/11/2022

Ανάλυση Κανονισμού ΦΕΚ 976Β-28.03.2012

 • Ιστορική αναδρομή στην Νομοθεσία για το Φ.Α. έως και σήμερα
 • Κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση συσκευών του Φ.Α.
 • Αεραγωγοί και Καπναγωγοί
 • Προδιαγραφές υλικών δικτύων
 • Προδιαγραφές εξαρτημάτων δικτύων 
 • Τρόπος σύνδεσης αγωγών
 • Υπεδάφια τμήματα δικτύων
 • Δοκιμή Στεγανότητας 

Διάλεξη 3η: Δευτέρα 7/11/2022

Ανάλυση Κανονισμού ΦΕΚ 976Β-28.03.2012 και παραδείγματα εσωτερικών εγκαταστάσεων 

 • Προδιαγραφές αερισμού χώρων εγκατάστασης συσκευών Φ.Α.
 • Μέτρα ασφαλέιας
 • Ανίχνευση διαρροής
 • Κόμβιο Έκτακτου Ανάγκης
 • Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων λεβητοστασίων 
 • Ενέργειες αποκατάστασης βλάβης σε δίκτυα
 • Μέτρα που λαμβάνονται σε διαφυγή αερίου
 • Ενημέρωση καταναλωτή-πελάτη               

Διάλεξη 4η: Τρίτη 8/11/2022

Παραδείγματα εγκατάστασης επιτοίχιου λέβητα 

 • Αυτοψία, συλλογή στοιχείων και δεδομένων σε διαμέρισμα πολυκατοικίας
 • Διαστασιολόγηση δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης για αυτόνομο διαμέρισμα
 • Υπολογιστικό τεύχος
 • Τεχνική περιγραφή
 • Σχέδια και κατόψεις

Διάλεξη 5η: Τετάρτη 9/11/2022

Παράδειγμα εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης 

 • Αυτοψία, συλλογή στοιχείων και δεδομένων σε λεβητοστάσιο
 • Διαστασιολόγηση δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης σε λεβητοστάσιο
 • Υπολογιστικό τεύχος
 • Τεχνική περιγραφή
 • Σχέδια και κατόψεις
 • Αναλυτικός Υπολογισμός καπνοδόχου

Διάλεξη 6η: Πέμπτη 10/11/2022

Παράδειγμα επαγγελματικής εφαρμογής

 • Αυτοψία, συλλογή στοιχείων και δεδομένων σε επαγγελματικό χώρο 
 • Υπολογιστικό τεύχος
 • Τεχνική περιγραφή
 • Ηλεκτρονική ανάρτηση μελετών προς έλεγχο 
 • Στατιστική επεξεργασία παραγόντων αστοχίας μελετών 
 • Φωτογραφίες έργων Φ.Α.
Book your seat
03
Νοε
200 €

Onilne

03 Νοέμβριος, 2022, Πέμπτη
Start Time
15:11
Finish Time
18:11