Σεμινάριο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σεμινάριο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το online Σεμινάριο Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΤΤΕ 20701/17 και νέος ΚΕΝΑΚ) έχει σα στόχο να αναλυθούν τα βασικά σημεία της ΤΟΤΕΕ 20701/17 σχετικά με την ενεργειακή επιθεώρηση, καλύπτοντας τόσο την ενότητα του κελύφους όσο και την ενότητα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Στο 1ο μέρος του σεμιναρίου θα γίνει η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών σημείων της ΤΟΤΕΕ σχετικά με το κέλυφος του κτιρίου (περιγραφή γεωμετρίας, θερμοφυσικά χαρακτηριστικά αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων, συντελεστές σκίασης, αερισμός). Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της τελευταίας έκδοσης του λογισμικού ΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ (έκδοση 1.31), μετά τις πρόσφατες αλλαγές που γίνανε με την έκδοση του νέου αναθεωρημένου ΚΕΝΑΚ και των νέων ΤΟΤΕΕ 20701. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής (διαμέρισμα και μεζονέτα), όπου θα παρουσιαστεί ο τρόπος υπολογισμού και καταχώρησης των στοιχείων στο λογισμικό σχετικά με το κέλυφος.

Στο 2ο μέρος του σεμιναρίου θα γίνει η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών σημείων της ΤΟΤΕΕ σχετικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου (θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης, μηχανικός αερισμός, φωτισμός, αυτοματισμοί). Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί και εδώ με τη βοήθεια της τελευταίας έκδοσης του λογισμικού ΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής (διαμέρισμα και γραφεία), όπου θα παρουσιαστεί ο τρόπος υπολογισμού και καταχώρησης των στοιχείων στο λογισμικό σχετικά με Η/Μ εγκαταστάσεις.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην επεξήγηση της λειτουργίας των βασικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η οποία είναι απαραίτητη ώστε να γίνει κατανοητή η περαιτέρω καταχώρησή τους στο λογισμικό.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν όλο το υλικό του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει:

  • τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου
  • τις ΤΟΤΕΕ 20701/17, οι οποίες περιλαμβάνουν τις επισημάνσεις των αλλαγών με τον αναθεωρημένο ΚΕΝΑΚ
  • τη σχετική νομοθεσία (αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ και σχετικοί νόμοι)
  • το φύλλο υπολογισμού του κελύφους όλων των παραδειγμάτων
  • το φύλλο υπολογισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων όλων των παραδειγμάτων
  • τα xml του λογισμικού όλων των παραδειγμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Mathemagenesis στο 2310 466 851 ή στο email: info@mathemagenesis.com.

Instructor of Excel, Excel Συναρτήσεις

Ο Γιώργος Μουζεβίρης σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εργάστηκε στον ενεργειακό τομέα και στη βιομηχανία στον τομέα των ανελκυστήρων για 10 χρόνια. Από το 2010 είναι καθηγητής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της μηχανολογίας. Είναι εισηγητής τόσο σε σεμινάρια της δια βίου μάθησης ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΟΠΠΕΠ, όσο και σε ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια, ενώ από το Φεβρουάριο του 2012 είναι εισηγητής σε σεμινάρια εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων, θέρμανσης και κλιματισμού. Το excel αποτελεί βασικό εργαλείο στην επαγγελματική του πορεία. Χρησιμοποίησε το πρόγραμμα σε ποικίλες εφαρμογές, όπως μελέτη κεντρικής θέρμανσης και μελέτη κεντρικού κλιματισμού στον ενεργειακό τομέα, εφαρμογές κοστολόγησης στον τομέα της βιομηχανίας, υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης κτιριακού κελύφους κατά την ενεργειακή επιθεώρηση.

Το σεμινάριο Ενεργειακών Επιθεωρητών απευθύνεται σε όσους μηχανικούς θέλουν να ξεκινήσουν να ασχολούνται με τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις αλλά και τους υφιστάμενους ενεργειακούς επιθεωρητές που θέλουν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους σχετικά με την Ενεργειακή Επιθεώρηση.

Για φοιτητές και ανέργους υπάρχει έκπτωση 10€

Το σεμινάριο Ενεργειακών Επιθεωρητών έχεις ως στόχο να εκπαιδεύσει τους μηχανικούς στο πως θα κάνουν μια Ενεργειακή Επιθεώρηση.

Διάλεξη 1η: Δευτέρα 11.04.2022  (02:00 μμ - 05:00 μμ): Βασικά σημεία της ΤΟΤΕΕ 20701-1 σχετικά με το κέλυφος κτιρίου (περιγραφή γεωμετρίας, θερμοφυσικά χαρακτηριστικά αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων, συντελεστές σκίασης, αερισμός)

Διάλεξη 2η: Τρίτη 12.04.2022 (02:00 μμ - 05:00 μμ): Παράδειγμα 1ο (υπολογισμός και καταχώρηση στοιχείων  κελύφους σε ενεργειακή επιθεώρηση διαμερίσματος), Παράδειγμα 2ο (υπολογισμός και καταχώρηση στοιχείων  κελύφους σε ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου)

Διάλεξη 3η: Πέμπτη 14.04.2022 (02:00 μμ - 05:00 μμ): Βασικά σημεία της ΤΟΤΕΕ 20701-1 σχετικά με τα Η/Μ συστήματα κτιρίου (συστήματα θέρμανσης, συστήματα ψύξης, συστήματα ζεστών νερών χρήσης (ΖΝΧ), συστήματα αερισμού, συστήματα φωτισμού, συστήματα αυτοματισμού)

Διάλεξη 4η: Παρασκευή 15.04.2022 (02:00 μμ - 05:00 μμ): Παράδειγμα 1ο (υπολογισμός και καταχώρηση στοιχείων  Η/Μ εγκαταστάσεων σε ενεργειακή επιθεώρηση διαμερίσματος), παράδειγμα 2ο (υπολογισμός και καταχώρηση στοιχείων  Η/Μ εγκαταστάσεων σε ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου τριτογενή τομέα)

Book your seat
11
Απρ
130 €

Online

11 Απρίλιος, 2022, Δευτέρα
Start Time
14:04
Finish Time
17:04