Προϊστάμενος για 1η φορά - Webinar

Προϊστάμενος για 1η φορά

Ένα σεμινάριο που συνδυάζει θεωρία και παρουσίαση ‘καλών πρακτικών’ με βιωματικό τρόπο, ώστε να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις νέες συνθήκες που αντιμετωπίζουν ως προϊστάμενοι και να αποδεχτούν τις νέες στάσεις και συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσουν, με τελικό στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του τμήματος τους.

Σημείωση: Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο με επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Mathemagenesis στο τηλέφωνο 2310 466 851 ή στο email: info@mathemagenesis.com.

Εναλλακτικά συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 • Ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων, που διοικούν καθημερινά συνεργάτες και υφιστάμενους,

 • Εργαζόμενους που φιλοδοξούν να αναλάβουν μελλοντικά θέσεις ευθύνης,

 • Πτυχιούχους που επιθυμούν να εκπαιδευθούν σε τεχνικές και ‘καλές πρακτικές’ διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να:

 • Γνωρίσουν τις διαφορές μεταξύ υπεύθυνου στελέχους και προϊστάμενου

 • Αντιληφθούν και να εξοικειωθούν με τους νέους ρόλους που πρέπει να παίζουν

 • Κατανοήσουν τις απαραίτητες αρχές και τις επιθυμητές πρακτικές που πρέπει να υιοθετήσουν

 • Εφαρμόζουν στην πράξη τις απαραίτητες τεχνικές όπως της ανάθεσης έργων και καθηκόντων, του ελέγχου και της ανατροφοδότησης κ.ά.

 • οι 3 νέοι ρόλοι που αναλαμβάνει ο Προϊστάμενος

 • τα 4 βήματα που πρέπει να ακολουθήσει

 • οι 5 καλές πρακτικές για την επιτυχία

 • τα 6 θανάσιμα λάθη που πρέπει να αποφύγει

 • η σχέση με τους ανώτερους

 • η σχέση με τους πρώην συνεργάτες

 • οι πρώτες πρακτικές κινήσεις

 • οι λόγοι που επιβάλλουν την ανάθεση και γιατί την αποφεύγουμε

 • τα 8 απαραίτητα συστατικά της ανάθεσης

 • πότε και γιατί να δίνετε θετική ανατροφοδότηση

 • πώς να δίνετε εποικοδομητική (αρνητική) ανατροφοδότηση

 • πώς να επιζητείτε ανατροφοδότηση

Book your seat
07
Νοε
80 €

Online

07 Νοέμβριος, 2016, Δευτέρα
Start Time
18:11
Finish Time
21:11