Ο κλάδος των Φ/Β στην Ελλάδα για τη τριετία 2018-2020 - Online Σεμινάριο

Ο κλάδος των Φ/Β στην Ελλάδα για την τριετία 2018-2020

Ολιστική προσέγγιση Φ/Β εγκαταστάσεων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Η αγορά της ηλιακής ενέργειας το 2018. Ο κλάδος των Φ/Β στην Ελλάδα για την τριετία 2018-2020. Οι προκλήσεις, η αναζωπύρωση του κλάδου και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται μεσω των διαδικασιών net metering και δημοπρασιών καταμερισμού Φ/Β συστηματων. Η διαμόρφωση των εξελίξεων της αγοράς ηλιακής ενέργειας και η ενδελεχής παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών Φ/Β συστημάτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Ο Γιώργος Κραββαρίτης έχει Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. και Msc στη ‘’Διαχείριση Eνέργειας & Προστασία Περιβάλλοντος’’ καθώς και ΜΒΑ Executive από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2006 εργάζεται στον τομέα της ενέργειας ως Project Construction Manager σε μεγάλες εταιρείες Φ/Β συστημάτων και σήμερα είναι Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης της HANERGY GLOBAL SOLAR POWER GREECE S.A. Είναι μέλος του TEE,ΚΑΠΕ,ΙΕΝΕ με πάνω από 10ετη εμπειρία σε ενεργειακά έργα σε Ελλάδα, Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Από 2010 έχει εισηγηθεί πληθώρα σεμιναρίων Φ/Β συστημάτων εκπαιδεύοντας μηχανικούς στην υλοποίηση έργων μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

www.kravvaritis.com

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς ΤΕΙ & ΑΕΙ όλων των ειδικοτήτων, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, σε μελετητές Φ/Β εγκαταστάσεων, εργολάβους, καθώς και υποψήφιους επενδυτές με γνώσεις ηλεκτρολογίας, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν λεπτομερή και ολοκληρωμένη γνώση στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων με βάση όλες τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου.

Υ.Γ. Για Groups, φοιτητές και ανέργους η τιμή διαμορφώνεται στα 70€/άτομο.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι:

Εισαγωγή στην Ηλιακή τεχνολογία

Ανάλυση τεχνικών προδιαγραφών έργων

Διαδικασίες μελέτης και σχεδιασμού

Διαδικασίες Net-Metering και Δημοπρασιών

Τάσεις αγοράς Οικονομοτεχνική ανάλυση και μοντέλα βιωσιμότητας επένδυσης

Περιεχόμενα - Θεματολογία του σεμιναρίου

 

Πέμπτη 21/6/2018

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΦΒ
Εισαγωγή στην τεχνολογία των ΦΒ, Στοιχεία αγοράς σε Ελλάδα και Ευρώπη,Επεξήγηση ηλιακού χάρτη και Ηλιακού δυναμικού, Ημερήσια και Ετήσια κάλυψη ενεργιακών αναγκών, Περιβαλλοντικό κόστος και όφελος
 
2.ΜΕΛΕΤΗ KAI ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΒ-ΝΕΤ METERING-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Βασικά στοιχεία μελέτης, Προσανατολισμός Εγκατάστασης, Ιδιαιτερότητες χωροθέτησης , Μεθολογία Υπολογισμού σκιάσεων, Μεθοδολογία Υπολογισμού στηρικτικού, διαστασιολόγηση inverter, Μεθοδολογία σύνταξης προσφοράς, Στάδια Αδειδότησης, Εισαγωγή στο Net-Metering και στις διαδικασίες των Δημοπρασιών κατανομής Φ/Β μονάδων
 
3.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΦΒ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (1/2) 
Τεχνική επεξήγηση χαρακτηριστικών Φ/Β εγκαταστάσεων (Πάνελ, inverters, Στηρικτικό σύστημα, Καλώδια DC/AC, εργαλεία σύνδεσης καλωδίων και κονεκτόρων, υλικά γειώσεων, Πινάκων DC/AC, Σωληνών καλωδίων,συστήματος τηλεμετρίας κτλ) και Ανάλυση Βημάτων κατασκευής
 
Παρασκευή 22/6/2018
 
4.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΦΒ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (2/2)
Τεχνική επεξήγηση χαρακτηριστικών Φ/Β εγκαταστάσεων (Πάνελ, inverters, Στηρικτικό σύστημα, Καλώδια DC/AC,εργαλεία σύνδεσης καλωδίων και κονεκτόρων, υλικά γειώσεων, Πινάκων DC/AC, Σωληνών καλωδίων,συστήματος τηλεμετρίας κτλ) και Ανάλυση Βημάτων κατασκευής
 
5.ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΦΒ
Επισήμανση σηματικών και καίριων βημάτων προς αποφυγή προβλημάτων κατά την εγκατάσταση, Ανεμοπιέσεις, στατικές αντοχές,προληπτική και επεμβατική συντήρηση
 
6.ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Κοστολόγια αδειοδότησης/κατασκευής/συντήρησης, Αξιολόγηση επένδυσης, Ενδεικτική χρηματοοικονομική ανάλυση (Business plan, IRR, ROI)
Book your seat
21
Ιουν
80 €

Online

21 Ιούνιος, 2018, Πέμπτη
Start Time
18:06
Finish Time
21:06