Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ (Πρακτικός οδηγός εφαρμογής)

Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προσφέρει, μεταξύ άλλων, σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης για μηχανικούς, ως ενεργειακούς επιθεωρητές, ως συμβούλους έργου και ως εργολάβους κατασκευών.

Η έγκαιρη και ολοκληρωμένη προετοιμασία του μηχανικού αποτελεί σημαντική συνιστώσα επιτυχημένης ενασχόλησης, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος το οποίο εκδηλώνουν οι πολίτες σε συνδυασμό με το περιορισμένο χρονικό διάστημα του προγράμματος.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει τους μηχανικούς με τη φύση των  προγραμμάτων «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και να τους βοηθήσει στην μετάβαση από το παλαιότερο πρόγραμμα στο νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ».

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο προγράμματα και η επίδραση την οποία έχουν στην ενασχόληση του μηχανικού, καθώς και πρακτικές συμβουλές για τη βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος και την αποτελεσματικότερη επαγγελματική ενασχόληση του μηχανικού με αυτό.

 

Που και πότε

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί Online μέσα από την Πλατφόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευσης της εταιρείας Mathemagenesis στις 16 & 18 Οκτωβρίου του 2017, (18:00-21:00) κάθε μέρα.

Σε κάθε περίπτωση δίνεται πρόσβαση και στη μαγνητοσκόπηση!

 

Εισηγητής

Ο Χρήστος Κώνστας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός – Μετρολόγος, απόφοιτος του πολυτεχνείου του Ilmenau της Γερμανίας. Εργάστηκε για μια δεκαετία στο ερευνητικό κέντρο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.  Από το 2010 επιμορφώνει Μηχανικούς σε σύγχρονα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια και τη βιομηχανία, τόσο ως εισηγητής σεμιναρίων εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών όσο και ως επιστημονικός συνεργάτης σε εξειδικευμένα ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα.

Ως μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας συμμετέχει στην ειδική επιστημονική επιτροπή θεμάτων «υποδομών ποιότητας» καθώς και σε τεχνικές επιτροπές του ΕΛΟΤ. Είναι μέλος του μητρώου εμπειρογνωμόνων εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ., επιθεωρητής ποιότητας, πιστοποιημένος εκπαιδευτής σχεδιαστών κτηρίων nZEB, πιστοποιημένος σύμβουλος βιώσιμης ανακαίνισης και κατασκευής, καθώς και ενεργειακός επιθεωρητής. 

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε:

Απόφοιτους – τελειόφοιτους ανωτέρων και ανωτάτων Πολυτεχνικών σχολών,

Ενεργειακούς επιθεωρητές

Εργολάβους κατασκευών

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

1. Κατανοήσουν τη δομή και φιλοσοφία του προγράμματος

2. Εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του προγράμματος

3. Να αποκτήσουν δεξιότητες βέλτιστης υλοποίησης του προγράμματος  

4. Να οργανώσουν αποδοτικότερα την εργασία τους

5. Να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά διάφορες περιπτώσεις

6. Υλοποιήσουν επιτυχώς το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» , ως μηχανικοί, σύμβουλοι και κατασκευαστές

1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα

2. Κανονιστικό πλαίσιο

3. Διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο παλαιό και νέο πρόγραμμα

4. Η αναγκαιότητα προετοιμασίας φακέλου

5. Ένταξη κατοικίας στο πρόγραμμα, βήμα – βήμα οι απαραίτητες ενέργειες

6. Εξοικείωση με τα έντυπα

7. Επικοινωνία με πελάτες

8. Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, βέλτιστος σχεδιασμός

9. Πρακτικές συμβουλές

Book your seat
16
Οκτ
70 €

Online

16 Οκτώβριος, 2017, Δευτέρα
Start Time
18:10
Finish Time
21:10