Εξοικονομώ - Αυτονομώ - Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος

Εξοικονομώ - Αυτονομώ - Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ -Αυτονομώ» το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προσφέρει, μεταξύ άλλων, σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης για μηχανικούς, ως ενεργειακούς επιθεωρητές, ως συμβούλους έργου και ως εργολάβους κατασκευών.

Η έγκαιρη και ολοκληρωμένη προετοιμασία του μηχανικού αποτελεί σημαντική συνιστώσα επιτυχημένης ενασχόλησης, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος το οποίο εκδηλώνουν οι πολίτες σε συνδυασμό με το περιορισμένο χρονικό διάστημα του προγράμματος.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει τους μηχανικούς με την νέα προσέγγιση του προγράμματος και να τους βοηθήσει στην μετάβαση από τα παλαιότερα προγράμματα  Εξοικονόμησης ενέργειας στο νέο «Εξοικονομώ - Αυτονομώ».

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζει το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ – αυτονομώ σε σχέση με τα μέχρι τώρα προγράμματα και η επίδραση την οποία έχουν στην ενασχόληση του μηχανικού, καθώς και πρακτικές συμβουλές για τη βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος και την αποτελεσματικότερη επαγγελματική ενασχόληση του μηχανικού με αυτό.

 

Που και πότε

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί Online μέσα από την Πλατφόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευσης της εταιρείας Mathemagenesis στις 17 & 18 Νοεμβρίου του 2020, (18:00-21:00) κάθε μέρα.

Σε κάθε περίπτωση δίνεται πρόσβαση και στη μαγνητοσκόπηση!

 

Εισηγητής

Ο Χρήστος Κώνστας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός – Μετρολόγος, απόφοιτος του πολυτεχνείου του Ilmenau της Γερμανίας. Εργάστηκε για μια δεκαετία στο ερευνητικό κέντρο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.  Από το 2010 επιμορφώνει Μηχανικούς σε σύγχρονα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια και τη βιομηχανία, τόσο ως εισηγητής σεμιναρίων εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών όσο και ως επιστημονικός συνεργάτης σε εξειδικευμένα ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα.

Ως μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας συμμετέχει στην ειδική επιστημονική επιτροπή θεμάτων «υποδομών ποιότητας» καθώς και σε τεχνικές επιτροπές του ΕΛΟΤ. Είναι μέλος του μητρώου εμπειρογνωμόνων εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ., επιθεωρητής ποιότητας, πιστοποιημένος εκπαιδευτής σχεδιαστών κτηρίων nZEB, πιστοποιημένος σύμβουλος βιώσιμης ανακαίνισης και κατασκευής, καθώς και ενεργειακός επιθεωρητής. 

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων,
  • Ενεργειακοί επιθεωρητές
  • Ενεργειακοί σύμβουλοι
  • Εργολάβοι κατασκευών
  • Προμηθευτές υλικών και συστημάτων
  • Εργολάβους κατασκευών
  • Απόφοιτους – τελειόφοιτους ανωτέρων και ανωτάτων Πολυτεχνικών σχολών

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

1. Κατανοήσουν τη δομή και φιλοσοφία του προγράμματος

2. Εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του προγράμματος

3. Να αποκτήσουν δεξιότητες βέλτιστης υλοποίησης του προγράμματος  

4. Να οργανώσουν αποδοτικότερα την εργασία τους

5. Να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά διάφορες περιπτώσεις

6. Υλοποιήσουν επιτυχώς το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» , ως μηχανικοί, σύμβουλοι και κατασκευαστές

Η Θεματολογία του Σεμιναρίου:

1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα

2. Κανονιστικό πλαίσιο

3. Διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο παλαιό και νέο πρόγραμμα

4. Η αναγκαιότητα προετοιμασίας φακέλου

5. Ένταξη κατοικίας στο πρόγραμμα, βήμα – βήμα οι απαραίτητες ενέργειες

6. Εξοικείωση με τα έντυπα

7. Επικοινωνία με πελάτες

8. Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, βέλτιστος σχεδιασμός

9. Πρακτικές συμβουλές

Book your seat
17
Νοε
100 €

Online

17 Νοέμβριος, 2020, Τρίτη
Start Time
18:11
Finish Time
21:11