Αυθαίρετη δόμηση (καθεστώς, νομικό πλαίσιο, αντιμετώπιση) - Online Σεμινάριο

Αυθαίρετη δόμηση (καθεστώς, νομικό πλαίσιο, αντιμετώπιση) - Online Σεμινάριο

Αυθαίρετη δόμηση στην Ελλάδα, υφιστάμενη κατάσταση, ισχύον νομικό πλαίσιο, διαδικασία ελέγχου οικοδομικών αυθαιρεσιών, τρόποι ρύθμισης – νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων κτιρίων.

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο αναλύοντας σε βάθος το Νόμο 4495/2017 θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να απαλλαγούμε από την απειλή προστίμων, να μεταβιβάσουμε ένα ακίνητό, να κάνουμε νόμιμα εργασίες σε αυτό, να πάρουμε φως, νερό, τηλέφωνο και να λειτουργήσουμε μια επιχείρηση χωρίς να έχουμε προβλήματα με το ΙΚΑ. Για περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται ο Νόμος 4495/2017 θα δούμε εναλλακτικές λύσεις με παραδείγματα.

Επίσης θα αναφερθούν αναλυτικά οι τροποποιήσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν.4067/2012), οι νέοι τρόποι έκδοσης αδειών δόμησης και έγκρισης οικοδομικών εργασιών, καθώς και η επαναφορά της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Σπυρίδων Θύμης έχει Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πολυτεχνείου Πατρών. Από το 2004 εργάζεται ως Ελεύθερος Επαγγελματίας σε αντικείμενα (Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών, Επιβλέψεις – αυτεπιστασίες οικοδομικών έργων, αυθαίρετες κατασκευές, ενεργειακές επιθεωρήσεις, πραγματογνωμοσύνες, κ.λ.π). Από το 1997 έως το 2004 έχει διατελέσει στέλεχος σε μεγάλες τεχνικές εταιρείες.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, του Σώματος Πραγματογνωμόνων του Υ.ΠΕ.Κ.Α.

  • Σε Μηχανικούς που θέλουν να ενημερωθούν σε βάθος σχετικά με το Νόμο 4495/2017, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους στον τομέα των νομιμοποιήσεων, των τακτοποιήσεων και εξαιρέσεων από κατεδάφιση. Επίσης να κατανοήσουν και να δύνανται να ανταπεξέλθουν στις τροποποιήσεις που έχουν λάβει χώρα στον τρόπο και τους κανόνες έκδοσης οικοδομικών αδειών, όπως και στις διαδικασίες ελέγχου και αντιμετώπισης των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων κτιρίων.
  • Σε επαγγελματικούς κλάδους που συνεργάζονται με Μηχανικούς και επιθυμούν να είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο τομέα.
  • Σε ιδιώτες – ιδιοκτήτες που επιθυμούν να είναι ενήμεροι ή που αντιμετωπίζουν ζητήματα αυθαιρέτων.
  • Σε αποφοίτους – τελειόφοιτους ανωτάτων Πολυτεχνικών σχολών.

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα:

1. Έχουν κατανοήσει το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης

2. Έχουν αποκτήσει γνώσεις των σχετικών νόμων / διατάξεων

3. Έχουν γνωρίσει όλους τους δυνατούς τρόπους αντιμετώπισης – επίλυσης πιθανών περιπτώσεων

4. Έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα νομιμοποίησης – ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων κτιρίων σε επαγγελματικό επίπεδο.

5. Έχουν καταλάβει και αποκτήσει την δυνατότητα εφαρμογής των νέων διατάξεων που αφορούν τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό σχετικά με τα είδη και τους τρόπους έκδοσης αδειών εκτέλεσης πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών.

6. Έχουν αντιληφθεί την εφαρμογή της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

Δευτέρα (23/4/2018)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Αυθαίρετη δόμηση, γενικές έννοιες – ορισμοί, οικοδομικοί κανονισμοί, ισχύον νομικό πλαίσιο)

Ν.4495/2017 (Ενότητα 1η: Τροποποιήσεις Ν.Ο.Κ, Άδειες – Εγκρίσεις Δόμησης, Έλεγχος Αυθαιρέτων Κατασκευών, Μ.Σ.Δ)

Ν.4495/2017 (Ενότητα 2η: Δυνατότητες & απαγορεύσεις ένταξης,  Συμβολαιογραφικές πράξεις, Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, Ποινές

Τρίτη (24/4/2018)

Ν.4495/2017 (Ενότητα 3η: Γενικές και ειδικές διατάξεις, Διαδικασία ένταξης στον νόμο Εγκύκλιοι & λοιπές ερμηνευτικές διατάξεις και προτάσεις)

Τετάρτη (25/4/2018)

Ηλεκτρονικό Σύστημα Τ.Ε.Ε. (Ενότητα 4η: Ανάλυση του λογισμικού του πληροφοριακού συστήματος του Τ.Ε.Ε, Εφαρμογή – χρήση του σχετικού λογισμικού)

Ερωταπαντήσεις, συζήτηση σχετικά με τον νέο νόμο.

Book your seat
23
Απρ
90 €

Online

23 Απρίλιος, 2018, Δευτέρα
Start Time
17:04
Finish Time
20:04