Δημιουργία Ιστοσελίδων Wordpress

Δημιουργία Ιστοσελίδων Wordpress - webinar

Δημιουργία Ιστοσελίδων Wordpress είναι ένα Online Σεμινάριο που συνδυάζει ένα μοντέλο μεικτής μάθησης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν για 1 μήνα, 24/7 το ασύγχρονο μάθημα του wordpress (όσες φορές θέλουν) σε συνδυασμό με τις 4 ζωντανές διαλέξεις του εισηγητή (μία κάθε εβδομάδα για το διάστημα ενός μήνα), όπου πέρα από το κομμάτι των παρουσιάσεων θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και να λύνουν τις απορίες τους.

Tο σεμινάριο Δημιουργία Ιστοσελίδων Wordpress σε συνδυασμό με το μάθημα wordpress παρουσιάζει αναλυτικά τους τρόπους δημιουργίας, επεξεργασίας και διαχείρισης ιστολογίων, με τη χρήση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις επιμέρους ενότητες ενός ιστολογίου. Μέσα από παραδείγματα και τεχνικές, μπορεί να μεταφορτώσει ένα ιστολόγιο σε διαδικτυακό περιβάλλον, παράλληλα με την παρακολούθηση του μαθήματος.

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, ο μαθητής θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί και να διαχειρίζεται όλες τις επιμέρους ενότητες περιεχομένου ενός ιστολογίου Wordpress, όπως άρθρα, πολύμέσα, σελίδες, στοιχεία μενού, φόρμες επικοινωνίας καθώς αντικείμενα μηχανών αναζήτησης, κατηγορίες και ετικέτες. Επίσης θα γνωρίζει να διαχειρίζεται τα είδη λογαριασμών, μηνυμάτων και σχολίων. Θα μπορεί να μεταφορτώσει ή να δημιουργήσει ιστολόγια σε διαδικτυακό περιβάλλον, να προχωρήσει στη βελτιστοποίηση τους αλλά και στην επιτυχή προώθηση τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ασύγχρονο μάθημα του Wordpress αποτελείται από 43 videos και η συνολική του διάρκεια είναι 4h 18m 27s​ΔΕΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ!

Instructor of Microsoft Access, WordPress

Ο Σίμος Παράσχου είναι πτυχιούχος του τμήματος εφαρμογών πληροφορικής στην διοίκηση και την οικονομία. Εργάστηκε ώς υπεύθυνος στη δημιουργία και τη διαχείριση πληροφοριακού συστήματος ξενοδοχειακής μονάδας. Στον τομέα του διαδικτύου, ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη διαχείριση ιστοσελίδων κατασκευαστικών εταιριών. Μετείχε και επιμελήθηκε έρευνες με θέμα «Μηχανές Αναζήτησης Τρισδιάστατων Μοντέλων», «Μέθοδοι Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης για Σχεδιασμό Συστημάτων Μηχανικής», «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Microsoft Access», «Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων σε Oracle Developer».

Το Online Σεμινάριο Δημιουργία Ιστοσελίδων Wordpress απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους – τελειόφοιτους σχολών πληροφορικής
 • Ελεύθερους επαγγελματίες για τη δημιουργία ιστοσελίδας της επιχείρησης τους
 • Ιδιωτικούς υπαλλήλους για την εξοικείωση τους με το αντίστοιχο αντικείμενο της επιχείρησης τους.

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν:

1) Κατανοήσει το περιβάλλον εργασίας του Wordpress

2) Εξοικειωθεί στη δημιουργία και διαχείριση των επιμέρους ενοτήτων

3) Αποκτήσει τη γνώση για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας περιβάλλοντος Wordpress από το μηδέν

4) Αποκτήσει εμπειρία στην εισαγωγή νέων στοιχείων, την ανανέωση και βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας

5) Αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις για τη δημιουργία και διαχείριση όλων των απαιτούμενων πεδίων μιας προσωπικής ή επαγγελματικής ιστοσελίδας περιβάλλοντος Wordpress

Διάλεξη 1η: Δευτέρα 27.11.2017  (06:00 μμ - 07:30 μμ)

 • Ενότητα 1: Γενικές έννοιες, εγκατάσταση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, διαμόρφωση περιβάλλοντος εργασίας και επιμέρους ενοτήτων διαχείρισης.
 • Ενότητα 2: Διαμόρφωση βασικών ενοτήτων (Άρθρα, Σελίδες, Μενού). Παραδείγματα με επιμέρους ενέργειες εισαγωγής κειμένου, πολυμέσων, συνδέσμων.

Διάλεξη 2η: Δευτέρα 04.12.2017   (06:00 μμ - 07:30 μμ)

 • Ενότητα 3: Διαμόρφωση προβολής ιστότοπου. Επεξεργασία ενεργού θέματος, επιμέρους ρυθμίσεων και εισαγωγή Μικροεφαρμογών.
 • Ενότητα 4: Διαμόρφωση της ιστοσελίδας με συνδυαστική χρήση περιεχομένου, μικροεφαρμογών, πρόσθετων εργαλείων και πολυμέσων (sliders) σε περιβάλλον σχεδιασμού (Builder).

Διάλεξη 3η: Δευτέρα 11.12.2017  (06:00 μμ - 07:30 μμ)

 • Ενότητα 5: Εισαγωγή πρόσθετων εργαλείων Ασφάλειας, Ανάκτησης & Αποδοτικότητας.
 • Ενότητα 6: Ποτάσεις των καλύτερων πρόσθετων εργαλείων κατά περίπτωση, είδος επιχείρησης και τύπου ιστοσελίδας.

Διάλεξη 4η: Δευτέρα 18.12.2017  (06:00 μμ - 07:30 μμ)

 • Ενότητα 7: Βελτιστοποίηση Ιστότοπου.  Εντός και εκτός της σελίδας βελτιστοποίηση, ανάλυση στατιστικών.
 • Ενότητα 8: Προώθηση Ιστότοπου. SEO και SEM, Mail Marketing, Newsletters και Social Media.

* Οι παραπάνω διαλέξεις θα γίνουν σε συνδυασμό με το υπάρχον μάθημα του Wordpress το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο σεμινάριο. ΔΕΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ!

 

Book your seat
27
Νοε
70 €

Online

27 Νοέμβριος, 2017, Δευτέρα
Start Time
18:11
Finish Time
18:11